back to homepageback to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform
back to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform

Short programme

The conference programme be focused on the European and national policies and strategies, scientific and research programme, educational part and matchmaking session. Further details will be provided soon.

20. 3. 2024 (Wednesday)

Opening & Welcome
9:00 – 10:30

Coffee Break
10:30 – 10:50

Implementation challenges in Hydrogen regions
10:50 – 12:50

Lunch
12:50 – 13:30

Poster Session
13:30 – 14:15

Implementation challenges in industry
14:15 – 16:15

Coffee Break
16:15 – 16:45

Panel discussion
H2 - Implementation lost in Regulation?

Empowering progress: Navigating H2 implementation across Germany and V4
16:45 – 17:45

Welcome Reception
18:00


21. 3. 2024 (Thursday) – Scientific sessions (AJ)

Aspects of H2 economy implementation
9:00 – 10:40

Coffee Break
10:40 – 11:00

Alkaline electrolysis& H2 storage
11:00 – 12:40

Lunch
12:40 – 13:40

FC/EC component production method
13:40 – 15:20

Coffee Break
15:20 – 15:40

FC/EC component production method
15:40 – 17:00


21. 3. 2024 (Thursday) – Workshops

Workshop 1: Regional hydrogen trains on Czech railways
11:00 – 12:40

Lunch
12:40 – 13:40

Workshop 2: NEXTAEC: next generation alkaline electrolyzer (part 1)
13:40 – 15:20

Coffee Break
15:20 – 15:40

Workshop 2: NEXTAEC: next generation alkaline electrolyzer (part 2)
15:40 – 17:00


21. 3. 2024 (Čtvrtek) – Vzdělávací sekce (CZ)

Výroba vodíku elektrolýzou
9:00 – 10:40

Kávová přestávka
10:40 – 11:00

Legislativa a státní podpora - přehled, dopady, praxe
11:00 – 12:40

Oběd
12:40 – 13:40

Přeprava, distribuce a certifikace
13:30 – 15:20

Kávová přestávka
15:20 – 15:40

Vzdělávání ve vodíku
15:40 – 16:30


22. 3. 2024 (Friday)

Aspects of H2 transmission
9:00 – 10:40

Coffee Break
10:40 – 11:00

H2 production methods
11:00 – 12:40

CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: hydrogendays2024@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2023–2024 GUARANT International spol. s r.o.